Пам`ятка для журналістів

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

01033, Київ, Жилянська, 14
тел. 238-10-80, 238-10-25
факс 287-36-16

 

На прохання журналістів подаємо двома мовами терміни, а також деякі поняття, найчастіше вживані в конституційному судочинстві.

українська мова

 

русский язык

конституційне провадження

 

конституционное производство

провадження у справі

 

производство по делу

конституційне подання

 

конституционное представление

подання щодо…

 

представление о… (не относительно)

конституційне звернення

 

конституционное обращение

письмове клопотання

 

письменное ходатайство

суддя-доповідач

 

судья-докладчик

тлумачення

 

толкование

оприлюднення

 

оглашение

 

 

 

Акти Конституційного Суду

         рішення

 

решение

         висновок

 

заключение (не вывод)

         ухвала

 

определение

         рішення у справі

 

решение по делу (не в деле)

 

провадження ведеться; рішення, ухвали приймаються; висновки даються

***

Конституційне подання – це письмове клопотання до КСУ про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.Конституційним поданням є також звернення ВРУ про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

СУБ’ЄКТАМИ ПРАВА на конституційне подання з питань прийняття РІШЕНЬ КСУ щодо конституційності законів та інших правових актів ВРУ, актів Президента України, актів КМУ, правових актів ВР АРК є Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений ВРУ з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

СУБ’ЄКТАМИ ПРАВА на конституційне подання з питань дачі ВИСНОВКІВ КСУ

щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов’язковість є Президент України і Кабінет Міністрів України;

щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України є Верховна Рада України;

щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів (підпис депутата не відкликається), Уповноважений ВРУ з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

 

Конституційне звернення – це письмове клопотання до КСУ про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

СУБ’ЄКТАМИ ПРАВА на конституційне звернення з питань дачі висновків КСУ щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

 

Рішення і висновки КСУ офіційно оприлюднюються, є остаточними, не підлягають оскарженню та рівною мірою є обов’язковими до виконання, публікуються разом з окремою думкою суддів у "Віснику Конституційного Суду України".

Колегія суддів приймає процесуальну ухвалу про відкриття провадження у справі (в подальшому справа розглядається на пленарному засіданні суду) або про відмову у відкритті провадження (тоді справа розглядається на засіданні суду). Прийнята на засіданні КСУ процесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження в справі є остаточною.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2017 Конституційний Суд України