Склад Секретаріату Конституційного Суду України

Версія для друку

► СХЕМА СТРУКТУРИ СЕКРЕТАРІАТУ

Склад Секретаріату Конституційного Суду України

ВАСИЛЬКЕВИЧ
Ярослав Іванович

керівник Секретаріату

Тел. 238-10-50

vasilkevich@ccu.gov.ua

 

Управління роботи з персоналом

ЧАСНИК
Сергій Анатолійович

керівник Управління

Тел. 238-10-76

personale@ccu.gov.ua

ГРУШЕВА
Тетяна Іванівна

заступник керівника Управління

Тел. 238-11-40

grusheva@ccu.gov.ua

 

відділ проходження державної служби

ВОСКОБОЙНІКОВА
Алла Володимирівна

завідувач відділу

Тел. 238-13-39

 

 

відділ кадрового забезпечення суддів та працівників Секретаріату

ШЕВЛЯК
Ганна Володимирівна

завідувач відділу

Тел. 238-11-39

 

 

Управління документального забезпечення

ТКАЧУК
Валентина Василівна

керівник Управління

Тел. 238-10-30

Факс 238-13-37

 

 

відділ прийняття та реєстрації документів

МАНЧЕНКО
Людмила Степанівна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-11-17

ludmila_m@ccu.gov.ua

сектор коригування документів

ЛЕВЧУН

Оксана Сергіївна

завідувач сектору Тел. 238-10-58  

 

Відділ попередньої перевірки конституційних скарг

ЗАПОРОЖЕЦЬ
Віталій Іванович

завідувач відділу

Тел. 238-11-85

 

 

Режимно-секретний сектор

КРАВЧЕНКО
Сергій Володимирович

завідувач сектору

Тел. 238-11-46

 

 

Департамент організаційної роботи

БІРЮК
Лариса Іванівна

перший заступник керівника Секретаріату - керівник Департаменту

Тел. 238-11-26

biriuk@ccu.gov.ua

ЯСЕНЧУК

Юрій Васильович

заступник керівника Департаменту Тел. 238-11-59  

 

Управління забезпечення засідань Суду

НОВІКОВА
Ірина Вікторівна

заступник керівника Департаменту - керівник Управління

Тел. 238-10-45

novikova@ccu.gov.ua

 

відділ забезпечення діяльності Великої палати

РАХАЛЬСЬКА
Ганна Володимирівна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

 

Тел. 238-13-14

Факс 289-64-47

rakhalska@ccu.gov.ua

 

відділ забезпечення засідань сенатів та колегій Суду

КУХАРЕЦЬ
Вікторія Дмитрівна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-11-43

 

 

відділ опрацювання інформації із засідань Великої палати‚

сенатів та Конституційного Суду України

СИТНИЧЕНКО
Надія Володимирівна

завідувач відділу

Тел. 238-13-13

 

 

служба судових розпорядників

ГАРАЩУК

Микола Володимирович

завідувач сектору Тел. 238-12-81  

 

Відділ контролю

ШИШКІНА
Олена Олегівна

завідувач відділу

Тел. 238-11-28

olegivna@ccu.gov.ua

 

Управління організаційного забезпечення та апаратної роботи

АРШЕВСЬКА
Марина Володимирівна

заступник керівника Департаменту - керівник управління

 

armar@ccu.gov.ua

 

відділ організаційної роботи

ДАНИЛЮК
Людмила Миколаївна

завідувач відділу

Тел. 238-12-72

 

 

відділ супроводження документів

ДЖЕРЕЛЕЙКО
Ольга Вікторівна

завідувач відділу

Тел. 238-10-50

 

Редакційно-видавниче управління

СИДОРЕНКО
Світлана Іванівна

заступник керівника  Департаменту-керівник Управління

Тел. 238-10-32

sidorenko@ccu.gov.ua

 

відділ опрацювання актів та протоколів засідань

Конституційного Суду України

САВЧЕНКО
Ірина Олександрівна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-11-52

 

 

сектор підготовки до видання друкованого органу

Конституційного Суду України ”Вісник Конституційного Суду України”

СКРИННИК

Яна Валеріївна

відповідальний секретар редакції "Вісник Конституційного Суду України" – в.о. завідувачa сектору

Тел. 238-11-54

court@ccu.gov.ua

 

Архів Конституційного Суду України

ІВАНЕЦЬ
Любов Степанівна

завідувач сектору

Тел. 238-11-50

ivanec@ccu.gov.ua

 

Управління комунікацій Конституційного Суду України

та міжнародного співробітництва

ПАПАЯНІ

Світлана Василівна

в.о. керівника Управління

Тел. 238-11-38

psv@ccu.gov.ua

 

Відділ комунікацій Конституційного Суду України

та правового моніторингу

ПАПАЯНІ

Світлана Василівна

заступник керівника Управління  - завідувач відділу

Тел. 238-11-38

psv@ccu.gov.ua

 

cектор зовнішніх комунікацій і зв`язків з громадськістю

ФАРІОН

Олена Олексіївна   

завідувач сектору     Тел. 238-14-80  

 

сектор внутрішніх комунікацій

МУХА
Наталія Олександрівна

завідувач сектору

Тел. 238-10-25

 

 

сектор моніторингу правової інформації

КУШАКОВА-КОСТИЦЬКА
Наталія Вадимівна

завідувач сектору

Тел. 238-12-12

lib@ccu.gov.ua

 

Відділ міжнародного співробітництва

КРАВЧЕНКО
Ольга Ігорівна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-10-31, 289-05-53

kravchenko@ccu.gov.ua

 

Бібліотека Конституційного Суду України

ВОЛОШИНА
Лілія Олександрівна

завідувач відділу

Тел. 238-10-49, Факс 289-22-72

voloshyna@ccu.gov.ua

 

Правовий департамент

БУРЛАЙ
Євген Володимирович

заступник керівника Секретаріату-керівник Правового департаменту

Тел. 238-10-05

eugbr@ccu.gov.ua

 

Управління опрацювання конституційних скарг

СКВОРЦОВА
Галина Іванівна

заступник керівника Департаменту - керівник управління

Тел. 238-11-00

 

 

відділ попередніх висновків

ШАПОШНІКОВА
Ірина Вячеславівна

завідувач відділу

Тел. 238-12-58

 

 

відділ юридичного супроводження розгляду конституційних скарг

УШАКОВА
Любов Василівна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-10-95

 

 

Управління порівняльно-правового аналізу

ЖИТНИК
Оксана Олександрівна

заступник керівника Департаменту - керівник управління

Тел. 238-11-05

 

 

відділ порівняльних досліджень

ДЕНИСЕНКО
Наталія Миколаївна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-11-99

 

 

сектор досліджень юридичних позицій Європейського суду з прав людини та інших інституцій Ради Європи

  завідувач сектору    

 

Управління опрацювання конституційних подань

та конституційних звернень

ГРИЦЕНКО
Микола Олегович

заступник керівника Департаменту - керівник управління

Тел. 238-11-33

grin@ccu.gov.ua

 

відділ попередніх висновків

МИХЕЄНКО
Юлія Миколаївна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-11-27

 

 

відділ юридичного аналізу конституційних подань та конституційних звернень

ПОГРЕБНЯК

Ольга Валеріївна

Заступник керівника Управління - завідувач відділу Тел. 238-10-79 olga_po@ccu.gov.ua

 

Відділ моніторингу виконання актів Конституційного Суду України‚

обліку та систематизації законодавства

АДАМЧИК
Наталія Іванівна

завідувач відділу

Тел. 238-11-35

adamchyk@ccu.gov.ua

 

Приймальня звернень до Конституційного Суду України

ПОБІРЧЕНКО
Оксана Ігорівна

завідувач відділу

Тел. 238-12-74

 

 

Сектор юридичних позицій

КУДЛАЙ

Євген Григорович

завідувач сектору Тел. 238-12-79 kudlay@ccu.gov.ua

 

Адміністративно-фінансовий департамент

АЛЬОШИН
Валерій Борисович

заступник керівника Секретаріату - керівник Адміністративно-фінансового департаменту

Тел. 238-10-24

alioshyn@ccu.gov.ua

 

Управління інформаційно-комунікаційних технологій

ГОРОБЕЦЬ
Руслан Степанович

заступник керівника Департаменту - керівник Управління

Тел. 238-13-10

gorobets@ccu.gov.ua

 

відділ захисту інформації в телекомунікаційних системах

ГАЄВОЙ
Ігор Віталійович

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-10-40

I_Haievoi@ccu.gov.ua

 

відділ адміністрування інформаційних мереж та баз даних

КОРЖ
Дмитро Анатолійович

завідувач відділу

Тел. 238-10-90

D_Korzh@ccu.gov.ua

 

Відділ юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України

ГРЕБІННИК
Юрій Леонідович

завідувач відділу

Тел. 238-13-62

grebinnik@ccu.gov.ua

 

Управління державного майна

ХИЛЕВИЧ
Сергій Іванович

заступник керівника Департаменту - керівник Управління

Тел. 238-13-11

 

 

відділ експлуатації адміністративних будинків

ЛАТКОВСЬКА
Лілія Олексіївна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-13-29

llo@ccu.gov.ua

 

відділ договірної роботи та публічних закупівель

ШИШКІНА
Ірина Юріївна

заступник керівника Управління - завідувач відділу

Тел. 238-13-05

shishkina@ccu.gov.ua

 

Бухгалтерська служба Конституційного Суду України

ОСНИЦЬКА
Наталія Анатоліївна

керівник Бухгалтерської служби - головний бухгалтер Тел. 238-10-26  

 

відділ бухгалтерського обліку та звітності

КОЛОМІЄЦЬ

Оксана Дмитрівна

заступник керівника Бухгалтерської служби - завідувач відділу

Тел. 238-13-09

Факс 238-11-60

 

 

відділ фінансового забезпечення

  заступник керівника Бухгалтерської служби - завідувач відділу Тел. 238-11-72  

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України