Реалізація права на звернення до КСУ з конституційною скаргою: курс лекцій

Версія для друку

 Реалізація права на звернення до КСУ з  конституційною скаргою: курс лекцій

 

Конституційна скарга – це апробований провідними країнами світу ефективний засіб захисту основоположних прав людини, зміцнення верховенства права та розбудови демократії.

Запровадження в Україні інституту конституційної скарги є одним із ключових досягнень конституційної реформи, за результатами якої посилено гарантії захисту прав і свобод людини. Відповідно до статті 55 Закону України «Про Конституційний Суд України» конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. Можливість реалізувати право на звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду України мають не тільки фізичні особи, а й юридичні особи приватного права.

Станом на кінець 2018 року до Конституційного Суду України надійшло 1164 конституційні скарги, що свідчить про актуальність та важливість цього механізму захисту основоположних прав людини і його активне використання громадянами. Однак слід констатувати, що більшість конституційних скарг було повернуто заявникам як такі, що за формою не відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України». Зокрема, між суддями Суду розподілено 361 скаргу і лише по 30 із них відкрито провадження.

Законом України «Про Конституційний Суд України» передбачено особливий порядок попереднього опрацювання конституційних скарг Секретаріатом Суду, що є певним процесуальним фільтром. Для оптимізації проходження конституційної скарги в Секретаріаті Конституційного Суду України функціонує відповідний структурний підрозділ, який здійснює попередню перевірку конституційних скарг щодо їх відповідності за формою вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України (статей 55, 56, 57 Закону України «Про Конституційний Суд України»).

У разі невідповідності вимогам Закону конституційна скарга повертається керівником Секретаріату Суду суб’єкту права на конституційну разом з повідомленням, в якому зазначаються підстави її повернення (абзац перший частини третьої статті 57 Закону) та наголошується на можливості повторного звернення до Конституційного Суду України після усунення вказаних недоліків (абзац другий частини третьої статті 57 Закону). Такий порядок дає можливість громадянам якнайшвидше привести конституційну скаргу у відповідність до вимог Закону та повторно направити її до Суду. Станом на кінець 2018 року Секретаріатом Суду було повернуто 803 скарги як такі, що за формою не відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України».

Задля підвищення обізнаності населення щодо функціонування в Україні інституту конституційної скарги в Конституційному Суді України регулярно проводяться лекції, майстер-класи, фахові зустрічі та інші просвітницькі заходи для адвокатів, юристів-практиків, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.

Крім того, Секретаріатом Суду було підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті Суду пам’ятку для громадян та юридичних осіб про порядок внесення конституційних скарг до Конституційного Суду України, а також рекомендації для громадян та юридичних осіб про порядок звернення до Конституційного Суду України з конституційними скаргами.

З метою розуміння природи і специфіки інституту конституційної скарги, особливостей його реалізації суддею Конституційного Суду України Михайлом Гультаєм підготовлено і опублікувано курс лекцій «Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя», який ґрунтується на монографії, підготовленій суддею у 2013 році. У згаданій монографії вперше комплексно було досліджено інститут конституційної скарги в правовій доктрині, висунуто науково обґрунтовані пропозиції щодо оптимальної моделі конституційної скарги для України, обґрунтовувалася необхідність впровадження в Україні саме нормативної моделі конституційної скарги, яку наразі й закріплено в Конституції України.

Курс лекцій підготовлено на основі ґрунтовного опанування світового досвіду запровадження та функціонування інституту конституційної скарги. Посібник покликаний сприяти суб’єктам права на конституційну скаргу в набутті вмінь й навичок застосування конституційних норм у практичній діяльності, допомогти кращому розумінню громадянами можливостей захисту їх конституційних прав органом конституційної юрисдикції.

Видання було рекомендовано до друку 27 лютого 2018 року, однак, враховуючи прагнення автора посилити його практичними напрацюваннями національного органу конституційної юрисдикції, рішення якого за результатами розгляду конституційних скарг очікувалося наприкінці 2018 року, курс лекцій вийшов друком у 2019 році.

Примірники цього видання надано Бібліотеці Конституційного Суду України та надіслано до основних бібліотечних фондів нашої країни, а також до бібліотек вищих навчальних закладів України.

Зі змістом, передмовою та післямовою курсу лекцій «Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя» можна ознайомитися тут.

 

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України