Пам'ятка з питань звернення до Конституційного Суду України із запитом на інформацію

Версія для друку

ПАМ’ЯТКА

з питань звернення до Конституційного Суду України із запитом на інформацію

 

Порядок звернення до Конституційного Суду України із запитом на інформацію встановлено Законом України „Про доступ до публічноїінформації“ від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі – Закон № 2939). При цьому при підготовці запиту на інформацію до Конституційного Суду України слід зважати на наступне.

 

І. Частиною першою статті 19 Закону № 2939 визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 2939 публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Повноваження Конституційного Суду України визначено статтями 147, 150 Конституції України і статтею 13 Закону України „Про Конституційний Суд України“. Згідно з ними він, зокрема, вирішує питання про відповідність законів та інших визначених правових актів КонституціїУкраїни і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України. Докладніше про повноваження Конституційного Суду України та порядок звернення громадян та юридичних осіб до нього можна дізнатися на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України (www.ccu.gov.ua) у розділах „Інформація для громадян“ та „Корисна інформація“.

У зв’язку з викладеним Конституційним Судом України може бути надана лише інформація, що була ним створена внаслідок конституційного провадження (рішення, висновки та ухвали Конституційного Суду України) та в процесі здійснення його інших визначених законом повноважень (довідкова інформація щодо діяльності Конституційного Суду України, звітні матеріали, окремі акти, прийняті Конституційним Судом України та його посадовими особами на виконання відповідних положень чинного законодавства), крім інформації, доступ до якої обмежений відповідно до чинного законодавства.

 

ІІ. Вимоги щодо оформлення запиту на інформацію встановлено у статті 19 Закону № 2939.

Запитувач має право звернутися до Конституційного Суду України із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Відповідно до Конституційного Суду України можна надіслати запит:

– на поштову адресу: вул. Жилянська, 14, м. Київ, 01033;

– на електронну адресу: zaput@ccu.gov.ua;

– факсом: (044) 238-13-37;

–  за телефонами (044) 238-10-30, 238-11-17, 238-11-19.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які розміщені на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у підрозділах „Запити на інформацію“ та „Форми“розділу „Доступ до публічної інформації“.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 

ІІІ. Окремі питання надання Конституційним Судом України публічної інформації за запитами.

1. Запити щодо надання роз’яснень з питань практичного застосування законодавства, а також ситуацій, що при цьому виникають, стосуються інформації, не пов’язаної із повноваженнями Конституційного Суду України, а тому не відповідають вимогам Закону № 2939 і не можуть бути задоволені.

2. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційний Суд України здійснює не за запитами на інформацію, а за конституційними зверненнями чи конституційними поданнями відповідних суб’єктів права на такі клопотання, які оформлюються відповідно до вимог Закону України „Про Конституційний Суд України“ (докладніше про це можна дізнатися на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у розділах „Інформація для громадян“ та „Корисна інформація“).

3. Не може бути надано інформацію, яка відповідно до статей 6, 9 Закону № 2939 та Розпорядження Голови Конституційного Суду України від 24 липня 2014 року № 55/1/2014-ОД  „Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію і котрим надається гриф „для службового користування“ має обмежений доступ. Перелік таких документів і відомостей міститься у додатках до Розпорядження Голови Конституційного Суду України від 24 липня 2014 року № 55/1/2014-ОД, яке розміщено на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у підрозділі „Запити на інформацію“ розділу „Доступ до публічної інформації“.

4. Довідкова інформація щодо діяльності Конституційного Суду України розміщується на його офіційному веб-сайті у відповідних розділах. Якщо запит стосується надання будь-яких інших даних, що передбачає створення нової інформації через проведення відповідних аналітичних, порівняльних досліджень тощо, то такий запит не може бути задоволений, оскільки Закон № 2939 не передбачає обов’язку суб’єкта владних повноважень створювати інформацію на замовлення запитувача.

5. Не можуть бути задоволені запити, які за змістом є скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, а також фізичних осіб, або містять прохання перевірити їх діяльність, надати оцінку правомірності їх рішень та дій. Такі запити стосуються інформації, яка не є створеною, а тому не відповідають вимогам Закону № 2939. Крім того, така інформація не пов’язана з питаннями, підвідомчими Конституційному Суду України.

 

ІV. Згідно із Законом № 2939 відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Інформація на запит надається безкоштовноОднак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (частина друга статті 21 Закону № 2939). Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначено у додатку 5 до Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Конституційному Суді України, затвердженому Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 8 лютого 2016 року №8/1/2016-ОД (розміщено на офіційному веб-сайтіКонституційного Суду України у підрозділі „Запити на інформацію“ розділу „Доступ до публічної інформації“).

 

V. Відповідно до статті 23 Закону № 2939 рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2018 Конституційний Суд України