3.3.2.3. Очевидна необґрунтованість

№№ 221-3(ІІ)/18, 224-2(ІІ)/18, 230-3(ІІ)/18, 269-2(ІІ)/18, 307-2(ІІ)/18, …,

Автор клопотання процитував окремі положення Конституції України, виклав фактичні обставини своєї справи та описав зміни у правовому регулюванні щодо перерахунку призначених пенсій державних службовців, однак не вказав, у чому полягає зв’язок між положенням статті 90 Закону та положеннями частини першої статті 22, статті 48, частини першої статті 58 Конституції України, а також не навів логічних аргументів на підтвердження позбавлення державних службовців права на перерахунок призначених їм пенсій саме положенням статті 90 Закону.
      Відсутність зв’язку між оспорюваним положенням Закону та названими положеннями Конституції України дає підстави стверджувати про те, що конституційна скарга Городного О.І. є очевидно необґрунтованою.

(абзаци третій, четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Городного Ореста Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII від 18 липня 2018 року № 221-3(ІІ)/2018

 

Цитуючи окремі положення Конституції України, нормативно-правових актів, юридичні позиції Конституційного Суду України, Корнаш І.В. не вказав, у чому полягає зв’язок між Законом № 76 та частинами другою, третьою статті 22, частиною першою статті 46, частиною першою статті 58 Конституції України, а також не навів логічних аргументів щодо того, яким чином зазначені норми Закону № 76 зумовили звуження змісту та обсягу соціальних гарантій працівників прокуратури в аспекті перерахунку призначених їм пенсій, чим не дотримав вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.
      Відсутність зв’язку між оспорюваними положеннями Закону № 76 та відповідними положеннями Конституції України дозволяє стверджувати, що конституційна скарга Корнаша І.В. є очевидно необґрунтованою.

(абзаци другий, третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Корнаша Івана Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзаців шостого, сьомого пункту 3 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII від 20 липня 2018 року № 224-2(ІІ)/2018 (внутрішній сайт)

 

Відсутність зв’язку між оспорюваними положеннями Закону <…> та вказаними положеннями Конституції України дає підстави стверджувати, що конституційна скарга <…> є очевидно необґрунтованою.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Снєжко Наталі Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, у тому числі його статті 90, та статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 21 серпня 2018 року № 230-3(ІІ)/2018

(абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кришкіної Алли Прокопіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ зі змінами, в тому числі його статті 90, та статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV зі змінами від 10 вересня 2018 року № 269-2(ІІ)/2018

 

Очевидна необґрунтованість конституційної скарги пов’язана з хибним розумінням суб’єктом права на конституційну скаргу обсягу конституційних гарантій незалежності суддів, зокрема віднесенням до таких гарантій вихідної допомоги судді у зв’язку з відставкою.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Цугеля Ігоря Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 28 вересня 2018 року № 307-2(ІІ)/2018

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України