Перший та Другий сенати на відкритій частині пленарних засідань завершили розгляд справ за конституційними скаргами В.І. Мосюрчака, М.В. Дем’яносова, В.Ю. Плескача, В.М. Глущенка

Версія для друку

 

Перший сенат та Другий сенат на відкритій частині пленарних засідань завершив розгляд справ за конституційними скаргами
В.І. Мосюрчака, М.В. Дем’яносова, В.Ю. Плескача, В.М. Глущенка

 

12.09.2018

Перший сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання завершив розгляд справи за конституційною скаргою В.І. Мосюрчака

12 вересня 2018 року Перший сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою В.І. Мосюрчака.

Суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) норми підпункту 1 пункту 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та пункту 5 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 року № 213-VIII.

У конституційні скарзі В.І. Мосюрчак наголошує, що Верховна Рада України, приймаючи зазначені положення, фактично допустила звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, шляхом обмеження наданих державою прав, гарантій на перерахунок уже призначених пенсій державним службовцям.

Він також посилається на те, що Кабінетом Міністрів України до цього часу не визначено порядок перерахунку пенсії державним службовцям, чим звужено та обмежено конституційне право на пенсійне забезпечення. На думку автора клопотання, відсутність встановленого Кабінетом Міністрів України будь-якого порядку перерахунку пенсій державним службовцям є фактично бездіяльністю, що порушує гарантоване Конституцією України право на соціальних захист.

Автор скарги також вважає, що оскільки пенсія є основним і єдиним джерелом доходів, то відмова в перерахунку пенсії суттєво звужує право громадян на пенсійне забезпечення, а у разі перерахунку він би отримував значно більше коштів і мав би кращі можливості для задоволення своїх життєвих потреб.

Під час пленарного засідання було заслухано доповідь судді-доповідача у справі Михайла Гультая щодо змісту конституційної скарги та підстав відкриття конституційного провадження у справі.

Перший сенат завершив дослідження матеріалів справи на відкритому пленарному засіданні і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі.

Головував на пленарному засіданні Голова Суду Станіслав Шевчук.

Пленарне засідання транслювалося на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці «Відеотрансляція засідань».

______________________________________________

Перший сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання завершив розгляд справи за конституційною скаргою М.В. Дем’яносова

12 вересня Перший сенат КСУ завершив на відкритій частині пленарного засідання розгляд справи за конституційною скаргою М.В. Дем’яносова  та перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) положення пунктів 3, 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та  перехідні положення» Закону мінімальна заробітна плата після набрання чинності Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 гривень. Згідно з пунктом 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону до приведення законодавчих актів у відповідність із Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить Закону.

22 липня 2018 року набрали чинності зміни до абзацу 2 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774, внесені Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року № 2415-VIII.

Відповідно до чинної редакції абзацу 2 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року.

Суб’єкт права на конституційну скаргу стверджує, що запроваджене оспорюваними положеннями Закону регулювання визначення посадових окладів призвело до зменшення посадових окладів суддів, які не пройшли кваліфікаційного  оцінювання, у понад 2 рази, а отже, до  суттєвого зменшення розміру матеріального забезпечення таких суддів та зниження конституційних гарантій їх незалежності, що суперечить частині першій статті 126 Конституції України.

На думку автора клопотання, встановлення положеннями пунктів 3, 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону розрахункової величини для визначення посадових окладів суддів, відмінної від розрахункової величини, встановленої законом про судоустрій, а також пріоритетності застосування цих положень Закону не відповідає частині другій статті 8, частині другій статті 130 Конституції України.

Оспорювані положення Закону, як вважає суб’єкт права на конституційну скаргу, також порушують такі гарантовані Конституцією України права, як право кожного на судовий захист його прав і свобод у контексті зниження конституційних гарантій незалежності суддів та право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Під час пленарного засідання було заслухано доповідь судді-доповідача у справі Олександра Литвинова щодо змісту конституційної скарги та підстав відкриття конституційного провадження.

Головував на пленарному засіданні Голова Суду Станіслав Шевчук. На пленарному засіданні були присутні представники засобів масової інформації і громадськості.

Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання завершено, Сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Трансляція пленарного засідання здійснювалась на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України в рубриці «Відеотрансляція засідань».

_____________________________________________________________

 

Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання завершив розгляд справи за конституційною скаргою В.Ю. Плескача

12 вересня 2018 року Другий сенат Конституційного Суду України у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою В.Ю. Плескача.

Суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) положення частини третьої статті 307, частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс).

 У конституційній скарзі В.Ю. Плескач зазначає, що оспорюваними положеннями Кодексу обмежено його право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, що постановляється за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

На думку автора клопотання, вказані положення Кодексу не відповідають Конституції України, оскільки порушують гарантоване нею право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55), а також суперечать пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України, згідно з яким «основними засадами судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження  судового рішення».

Під час пленарного засідання було заслухано доповідь судді-доповідача в справі Василя Лемака щодо змісту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження. Зокрема, суддя-доповідач назвав установи, серед яких державні органи та наукові заклади, до яких звернувся суддя-доповідач для надання висновку щодо питань, порушених у конституційній скарзі. 

Другий сенат завершив дослідження матеріалів справи на відкритій частині і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Головував на пленарному засіданні Другого сенату заступник Голови Конституційного Суду України Олександр Тупицький. На пленарному засіданні були присутні представники засобів масової інформації та громадськості.

Запис відеотрансляції розміщено на офіційному веб-сайті Суду у рубриці «Архів відеотрансляцій засідань».

____________________________________________________

 

Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання завершив розгляд справи за конституційною скаргою В.М. Глущенка

12 вересня Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою В.М. Глущенка.

Суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) положення частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими, ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною першою цієї статті, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених Кодексом. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою статті 392 Кодексу.

На думку автора клопотання, застосування частини другої статті 392 Кодексу судами позбавило його можливості оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції про продовження строку тримання під вартою, що призвело до порушення принципу верховенства права, конституційного права на свободу та особисту недоторканність, права на захист у суді своїх порушених прав, права на апеляційний перегляд справи щодо міри запобіжного заходу (статті 8, 29, 55, пункт 8 частини  другої статті 129 Конституції України).

Під час пленарного засідання було заслухано доповідь судді-доповідача у справі Михайла Запорожця щодо змісту конституційної скарги, підстав відкриття конституційного провадження у справі та позицій органів державної влади, вищих навчальних закладів щодо питань, порушених у клопотанні.

Другий сенат завершив дослідження матеріалів справи на відкритому пленарному засіданні і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі.

Головував на пленарному засіданні Другого сенату заступник Голови Конституційного Суду України Олександр Тупицький.

Пленарне засідання транслювалося на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці «Відеотрансляція засідань».

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України