Огляд шостого номера Вісника Конституційного Суду України

Версія для друку

Огляд шостого номера Вісника Конституційного Суду України

У черговому номері видання «Вісник Конституційного Суду України» читачі можуть ознайомитися з інформацією, яка стосується діяльності Суду, а також з науковими статтями юристів-конституціоналістів, що присвячені теорії та практиці конституційної юрисдикції.

Вісник Конституційного Суду України відкриває традиційний розділ „Акти Конституційного Суду України“, у якому надруковано Рішення КСУ № 7-р/2018, № 8-р/2018, № 9-р/2018 та окремі думки суддів щодо цих рішень.

У розділі „Теорія та практика конституційної юрисдикції“ читачі можуть ознайомитися зі статтею доктора юридичних наук, судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка на тему «Забезпечення права на апеляційний перегляд справи: конституційно-правовий аспект і міжнародні стандарти».

У статті проаналізовано застосування пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України щодо забезпечення права на апеляційний перегляд справи та його розуміння у практиці Конституційного Суду України, Верховного Суду порівняно з тлумаченням Європейським судом з прав людини права на справедливий суд та допустимості його обмеження в частині реалізації права на апеляційне оскарження рішення суду. Автором зроблено висновок, що в Конституції України щодо забезпечення апеляційного перегляду справи передбачено посилений рівень судового захисту прав особи порівняно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практикою Європейського суду з прав людини.

«Цінність закладеної конституцієдавцем формули у пункті 8 частини другої статті 129 Основного Закону України щодо забезпечення права на апеляційний перегляд справи полягає у тому, що нею гарантується повноцінний захист прав особи судом апеляційної інстанції від несправедливих та помилкових рішень суду першої інстанції», – вказує автор.

Цікавою для читачів також стане стаття доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, судді Конституційного Суду України Віктора Колісника на тему «Визначення обсягу прав людини у контексті юридичних позицій Конституційного Суду України». Автором аналізуються підходи до визначення обсягу прав людини з огляду на конституційний принцип неприпустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав людини, а також з урахуванням юридичних позицій Конституційного Суду України.

У статті наголошується, що «в жодному разі існуючий, тобто передбачений Конституцією України, перелік прав людини не може бути зменшений (скорочений, звужений, урізаний) шляхом вилучення певного права чи декількох прав людини або ж через його нівелювання недбалим, недолугим чи суперечливим законодавчим регулюванням».

Дослідженню психологічного змісту доказування як форми пізнання у конституційному судовому процесі присвячено статтю кандидата юридичних наук, судді Конституційного Суду України Наталі Шаптали на тему «Психологічний зміст доказування у конституційному судовому процесі». Автор приділяє увагу особливостям психологічної складової доказування з огляду на специфіку процесу встановлення істини при розгляді питань, які належать до компетенції конституційної юстиції. «На відміну від судів загальної юрисдикції суб’єктом доказування в конституційному судовому процесі є  виключно КСУ, а не суб’єкти права на конституційне подання, звернення чи на конституційну скаргу або інші учасники цього процесу», – зазначається в статті.

У розділі видання «Конференції, симпозіуми, колоквіуми» опубліковано огляд міжнародної конференції «Індивідуальна конституційна скарга до Конституційного Суду України», участь в якій взяли представники Ради Європи, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, члени та експерти Венеційської Комісії, судді Конституційного Суду України, працівники Секретаріату Суду.

Наступна тематика розділу «Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України» розкриває інформацію щодо міжнародних наукових заходів і зустрічей за участю Голови, суддів Конституційного Суду України та працівників Секретаріату Суду протягом вересня – листопада 2018 року.

Останні сторінки видання містять реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2018 році, серед яких: монографії, дисертаційні дослідження, статті та наукові доповіді.

 

 

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України