Конституційні подання за станом на 8 жовтня 2018 року

Версія для друку

НА  РОЗГЛЯДІ  У  КОНСТИТУЦІЙНОМУ  СУДІ  УКРАЇНИ

 

конституційні подання

 

1.

46 народних депутатів України
 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень першого речення частини другої, частини третьої статті 20 Закону України „Про театри та театральну справу“ в редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури“ № 955–VIII, абзаців першого, другого, третього частини другої статті 21 Закону України „Про культуру“ в редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури“ № 955–VIII, абзацу першого пункту 3 розділу ІІ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури“ № 955–VIII

 

розподілено Судді-доповідачу

2.

69 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; здійснюється розгляд справи на засіданні Суду щодо відкриття конституційного провадження

 

3.

56 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законодавчих актів України, які стосуються прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, а саме: пункту 4 частини першої статті 1, статей 19, 20, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та пов'язаних з ними окремих положень статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: положення "а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду" пункту 2 частини шостої, абзацу сьомого частини шостої, частини сьомої, положення "а у випадках, якщо такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства" частини восьмої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України

 

ухвалою Великої палати КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі 03.10.2018

4.

47 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про кінематографію“ та положень статті 6 Закону України „Про телебачення та радіомовлення

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

 

5.

46 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пункту 26 розділу IV „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

6.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року №  1700-VII, пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення"  Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб"  від 23 березня 2017 року № 1975-VIII

 

 

 

ухвалами колегії суддів КСУ відкриті конституційні провадження у справах; ухвалою КСУ об’єднано конституційні провадження у справу;

7.

65 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу 3 частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII та пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23 березня 2017 року

 

8.

50 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456–VI

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

9.

45 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту шостого частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2017 № 1556-VII

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

10.

45 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України" від 12 травня 2016 року " 1355 -VIII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; справу передано на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження

 

11.

54 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу шостого статті 3, частин другої, третьої, четвертої, п’ятої, шостої статті 9, статті 12 Закону України „Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії „Укррудпром“ від 9 квітня 2004 року № 1677–IV

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; справу передано на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження

 

12.

54 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 параграфу 2 Прикінцевих положень Розділу 4 Закону України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“

 

ухвалою Великої палати КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

13.

59 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 3682 Кримінального кодексу України

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 26.06.2018

 

14.

45 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними“  від 7 червня 2017 року № 413

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; ухвалою Великої палати КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 25.09.2018

 

15.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу четвертого частини першої статті 208  Кримінального процесуального кодексу України

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 25.09.2018

 

16.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень речення шостого частини першої статті 13 Закону України „Про психіатричну допомогу“

ухвалою колегії відкрито    конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 25.09.2018

 

17.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 40 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 14.06.2018

 

18.

48 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 4, статей 16, 17, 22, 23, пункту 5 „Прикінцевих положень“ Закону України „Про державний бюджет України на 2018 рік“ від 7 грудня 2017 року № 2246–VIII

 

ухвалою Великої палати КСУ відкрито конституц. провадження у справі в частині; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

19.

59 народних депутатів України

 

 

щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 62, частини першої, третьої статті 80 Конституції України

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 05.09.2018

 

20.

49 народних депутатів України 

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 135, статей 137, 138 Житлового кодексу Української РСР від 30 червня 1983 року № 5464-Х

 

ухвалою Великої палати КСУ відкрито конституц. провадження у справі в частині; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду

 

21.

59 народних депутатів України

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“ від 19 жовтня 2017 року № 2168–VIII

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 02.10.2018

 

22.

48 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про освіту“ від 5 вересня 2017 року № 2145–VIII

 

ухвалою колегії відкрито конституційне провадження у справі;справа розглядається Великою палатою Суду з 05.07.2018, продовження розгляду справи 04.10.2018

 

23.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 26 Закону України „Про національну поліцію“

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; ухвалою Великої палати КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 13.09.2018

 

24.

46 народних депутатів України 

 

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“ від 9 квітня 2015 року № 317-VII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом  з 22.11.2017

 

25.

Верховного Суду України

 

щодо відповідності (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VІІІ положенням статті 6, частин першої, другої статті 8, частини другої статті 19, частин першої, другої статті 24, частин першої, другої статті 55, частин першої, п’ятої, шостої статті 126 Конституції України

 

ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом  з 21.11.2017

 

26.

46 народних депутатів України

 

щодо відповідності  Конституції України (конституційності) положень Закону України „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг“  від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII

 

ухвалою колегії КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині; справа розглядається Судом з 15.06.2017

 

27.

48 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законодавчих актів України, які регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення

 

ухвалами колегії суддів КСУ відкриті конституційні провадження у справах; ухвалою КСУ об’єднано конституційні провадження у справу; справа розглядається Судом з 17.01.2017

 

28.

45 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про пенсійне забезпечення“ від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ у редакції від 24 грудня 2015 року із змінами внесеними Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 24 грудня 2015 року № 911–VIII

 

29.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 326 та частини першої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині, що передбачає виняток із загального правила набрання законної сили постановою судді після закінчення строку подання апеляційної скарги для постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 вказаного Кодексу

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 29.09.2016

 

30.

48 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1, пункту 3 частини першої статті 3, пункту 2 частини першої статті 12, пункту 2 з приміткою 1, пунктів 3, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 46, частини третьої статті 46, абзаців другого, третього частини першої статті 47, частин першої, третьої статті 50, статті 51, частини другої статті 52, підпункту 3 пункту 3 частини п'ятої Прикінцевих та Перехідних положень Закону України „Про запобігання корупції“ від 14 жовтня 2014 року № 1700–VI, статті 3661 Кримінального кодексу України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 14.03.2017

31.

Президента України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про позбавлення В.Януковича звання Президента України“ від 4 лютого 2015 року № 144–VIII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 19.10.2016

 

32.

Верховного Суду України

 

щодо відповідності (конституційності) Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ положенням статті 6, частини першої статті 8, частини четвертої статті 13, статей 21, 22, частин першої, четвертої, п’ятої статті 41 Конституції України

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 26.04.2016

 

33. 

Верховного Суду України

 

щодо відповідності (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI „Про судоустрій і статус суддів“ у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII  „Про забезпечення права на справедливий суд“ частині першій статті 8, частині першій статті 126 Конституції України

 

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 27.10.2016

 

34.

50 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 9 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Судом з 07.07.2016

 

35.

49 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень розділу I, пункту 2 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“

 

 

ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині; справа розглядається Судом з 15.09.2016

 

36. 

50 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу ІІ, розділу ІІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу ІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині; справа розглядається Судом з 15.12.2015

37.

Верховного Суду України

 

щодо відповідності (конституційності) частини третьої статті 4 Закону України „Про очищення влади“ положенням статті 38, частини другої статті 61, частини першої статті 62 Конституції України

 

ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; ухвалою КСУ об’єднано конституційні провадження у справу; справа розглядається Судом з 06.07.2017

 

ухвалами колегії суддів КСУ відкриті конституційні провадження у справах; ухвалами колегії суддів КСУ об’єднано в одне конституційне провадження; справа розглядається Судом з 16.04.2015

 

38.

Верховного Суду України

 

щодо відповідності положенням частини третьої статті 22, частини першої статті 38, статті 58, частини другої статті 61, частини першої статті 62, частини першої статті 64 Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 розділу „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про очищення влади“

 

39.

47 народних депутатів України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про очищення влади“

 

40.

Верховного Суду України

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України „Про очищення влади“

 

41.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 8, речення другого частини четвертої статті 16 Закону України „Про звернення громадян“

ухвалою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; ухвалою Великої палати КСУ відкрито конституційне провадження у справі; справа розглядається Великою палатою Суду з 11.07.2018

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України