3.1. Вимоги до конституційного подання

№№ 53-у/18, 8-уп/2018, …,

Народні депутати України, стверджуючи про невідповідність статті 46 Основного Закону України положень частин другої – п’ятої статті 5 Закону № 1768, статті 9 Закону № 2246, не розкрили змісту права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у контексті названої статті Конституції України, у якій визначено сутність і обсяг права громадян на соціальний захист, та не довели взаємозв’язку між оспорюваними положеннями законів України і вказаною нормою Основного Закону України. Крім того, автори клопотання не навели аргументів стосовно поширення на працездатних осіб гарантій соціального захисту, передбачених у статті 46 Конституції України.

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Великої палати суддів Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої - п'ятої статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 20 вересня 2018 року № 53-у/2018

 

Наведення змісту положень законів України, цитування приписів Конституції України, юридичних позицій Конституційного Суду України не є обґрунтуванням їх неконституційності у розумінні частини третьої статті 51 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Великої палати суддів Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення частини дев'ятої статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 20 вересня 2018 року № 8-уп/2018

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2021 Constitutional Court of Ukraine