3.3.3. Обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень)

№№ 327-1(І)/18, 330-2(ІІ)/18, 9-2(ІІ)/19, 215-2(ІІ)/19, 236-2(І)/19, 284-2(II)/19, 102-3(ІІ)/20, 111-2(І)/20

Посилання Платова С.М. на відповідні статті правозахисних міжнародних актів та позиції Європейського суду з прав людини також не є аргументами щодо неконституційності оспорюваного положення, оскільки з їх аналізу не випливає, що для забезпечення ефективного поновлення в правах та права доступу до суду обов’язковою є наявність за законом можливості касаційного оскарження судового рішення у всіх категоріях справ про адміністративні правопорушення. Згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Таким чином, на конституційному рівні встановлено обов’язковість апеляційного перегляду справи, а випадки необхідності у касаційному оскарженні судового рішення визначаються законом.

(речення друге–четверте абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Платова Сергія Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 22 травня 2018 року № 172-3(ІІ)/2018

 

Викладення тільки змісту положень законів України, цитування приписів Конституції України, а також юридичних позицій Конституційного Суду України, рішень Європейського суду з прав людини без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону не є обґрунтуванням їх неконституційності у розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.
      Суб’єкт права на конституційну скаргу не зазначив, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на його думку, зазнало порушення внаслідок застосування положень частин першої – четвертої статті 99, частини першої статті 100 Кодексу. Михальчук Б.А. також висловив незгоду з судовими рішеннями, прийнятими у його справі, а це не може вважатися аргументами на підтвердження неконституційності нормативно-правових актів чи їх окремих положень.

(речення друге абзацу третього, абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Михальчука Богдана Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої – четвертої статті 99, частини першої статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ від 31 травня 2018 року № 186-2(ІІ)/2018

 

Твердження суб’єкта права на конституційну скаргу про невідповідність частини четвертої статті 96 Закону № 2453 у редакції Закону № 192 частині першій статті 58 Конституції України базуються на аналізі постанови Великої Палати Верховного Суду від 29 березня 2018 року, оцінці судового рішення та висловленні незгоди з результатами застосування Великою Палатою Верховного Суду оспорюваних положень Закону № 2453 у редакції Закону № 192 у його справі, що не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності в розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Синецької Людмили Андріївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 96 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року № 2453-VI у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12 лютого 2015 року № 192-VIII від 09 липня 2018 року № 210-2(І)/2018

 

Аналізуючи зазначене обґрунтування, Конституційний Суд України вважає, що автор клопотання, по суті, висловлює незгоду щодо існуючого законодавчого регулювання питання закріплення за Комісією повноважень стосовно прийняття нею окремих актів. Однак така незгода у розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Іваненко Юлії Геннадіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в цілому та його частин другої, четвертої статті 79, абзацу четвертого частини першої, абзацу другого частини другої статті 85, пунктів 6, 7 частини першої статті 93 від 30 серпня 2018 року № 247-3(І)/2018

 

У конституційній скарзі також не наведено аргументів, які підтверджували би порушення права автора клопотання на подання конституційної скарги у зв’язку з неухваленням в установлений строк Регламенту Конституційного Суду України. Відсутність положень щодо порядку попередньої перевірки конституційних скарг у Регламенті Конституційного Суду України, затвердженому Рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року № 2-з зі змінами, чинному на момент звернення Холодова Т.Т. з конституційною скаргою від 8 листопада 2017 року (вх. № 18/4807), не може бути аргументом для визнання оспорюваних положень Закону неконституційними, оскільки вимоги щодо форми конституційної скарги передбачені саме в Законі, а не в Регламенті Конституційного Суду України.

(речення перше, друге абзацу сьомого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Холодова Тимофія Тимофійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України", окремого положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України від 04 вересня 2018 року № 253-2(І)/2018

 

Таким чином, в основі тверджень автора клопотання про невідповідність положень частини третьої статті 309 Кодексу Конституції України лежать його припущення та інтерпретація цих положень, що не може вважатися обґрунтуванням їх неконституційності.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ящишена Олександра Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 10 вересня 2018 року № 272-2(ІІ)/2018

 

Тобто суб’єкт права на конституційну скаргу висловлює незгоду зі змінами у законодавчому регулюванні підстав подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. Проте це не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності положень статті 320 Кодексу в розумінні вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Перша колегія суддів Другого сенату про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою приватного підприємства "Виробничо-дистрибьюторська компанія "Дім Вина "СКАЛА" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 320 Господарського процесуального кодексу України від 13 вересня 2018 року № 278-1(ІІ)/2018

 

Водночас Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України вважає за необхідне зазначити, що зміна механізму нарахування/перерахування певних видів соціальних виплат не є звуженням змісту та обсягу гарантованого Конституцією України права на соціальний захист.

(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою громадянки України Бойко Олександри Яківни щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців першого, другого частини четвертої статті 42, абзацу першого пункту 4-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 13 вересня 2018 року № 280-1(І)/2018

 

Однак довільна інтерпретація положень Конституції України, законів України та рішень судів не є обґрунтуванням неконституційності частини першої статті 59 Закону № 2210.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою публічного акціонерного товариства "Тольяттіазот" щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 13 вересня 2018 року № 281-1(І)/2018

 

Фактично автор клопотання не погоджується з чинним законодавчим регулюванням покладення обов’язку доказування на одну зі сторін у судовому процесі під час розгляду справ судами різних юрисдикцій. Однак порівняння змісту окремих положень Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо невідповідності Конституції України оспорюваних положень Закону.

(абзац сьомий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 13 вересня 2018 року № 282-2(І)/2018

 

Стверджуючи, що питання перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури має визначатися виключно законами України, а не актами Кабінету Міністрів України, автор клопотання висловлює власне розуміння пункту 14 частини першої статті 92, частини другої статті 1311 Конституції України, яке полягає в тому, що „матеріально-побутове, і соціальне забезпечення прокурорів та інших працівників органів прокуратури є невід’ємною частиною організації та діяльності прокуратури“, а це не є обґрунтуванням неконституційності оспорюваних положень Закону № 76, Закону № 1697.

(абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Присяжнюк Софії Мусіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII від 17 вересня 2018 року № 287-2(І)/2018

 

У конституційній скарзі міститься посилання на положення статті 8, частини третьої статті 13, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України, але не вказано, яке саме конституційне право було порушено внаслідок застосування оспорюваних положень Закону. Оскільки зазначені конституційні положення встановлюють гарантії реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також основні засади судочинства, вони не можуть бути самостійним аргументом для обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац четвертий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Дирекція адміністративних будівель" щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про судовий збір" від 20 вересня 2018 року № 295-2(І)/2018

 

Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України вказує, що самі по собі законодавчі зміни щодо механізму обчислення та нарахування пенсії не можуть розглядатися у контексті звуження сутнісного змісту права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, визначеного статтею 48 Конституції України.

(абзац п’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Онищука Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25 вересня 2018 року № 303-1(ІІ)/2018

 

Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України зазначає, що неоднозначність судової практики щодо застосування тих чи інших норм законів не свідчить про їх неконституційність, а усунення такої неоднозначності не належить до повноважень Конституційного Суду України, визначених у статті 150 Конституції України, статті 7 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац дев’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Онищука Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25 вересня 2018 року № 303-1(ІІ)/2018

 

При цьому суб’єкт права на конституційну скаргу наголошує, що Конституційний Суд України може перевірити на конституційність вказане положення, оскільки рішення судів, прийняті відносно нього, станом на цей час не скасовані. Проте таке припущення не може бути обґрунтуванням наявності у нормативно-правового акта (його окремих положень), що втратив чинність, переживаючої (ультраактивної) дії в часі.

(речення друге, третє абзацу третього підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гирі Ігоря Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту "б" статті 254-2 Кримінального кодексу Української РСР від 28 грудня 1960 року та частини першої статті 242 Кримінального процесуального кодексу України від 09 жовтня 2018 року № 327-1(І)/2018

 

Суб’єкт права на конституційну скаргу, стверджуючи про порушення принципу верховенства права, права на оскарження в суді рішень, не погоджуючись з постановою Верховного Суду від 12 червня 2018 року, не розкрив логічного зв’язку між оспорюваними положеннями Закону та приписами Конституції України, а отже, не обґрунтував тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Закону, чим не дотримав вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону – неприйнятність конституційної скарги.

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дядечка Івана Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого частини першої, частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 11 жовтня 2018 року № 330-2(ІІ)/2018 (передано на розгляд Сенату)

 

Бистрицька Л.М., аргументуючи твердження стосовно неконституційності оспорюваних положень Закону, висловлює незгоду щодо їх застосування в рішеннях у її справі у редакції, яка була чинною на момент виникнення відповідних правовідносин, а не в редакції, чинній на момент звернення з позовом, що не може вважатися обґрунтуванням таких тверджень.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бистрицької Лариси Михайлівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 9, частин п'ятої, восьмої, дев'ятої статті 22 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" в первинній редакції від 11 жовтня 2018 року № 331-2(ІІ)/2018

 

Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди із застосуванням оспорюваної норми Закону в остаточному судовому рішенні у його справі, що не можна вважати належним обґрунтуванням її неконституційності.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бондар Вікторії Вікторівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 20 Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“ від 29 листопада 2018 року № 370-3(І)/2018

 

Конституційний Суд України зазначає, що зміна порядку пенсійного забезпечення не означає його автоматичної втрати, оскільки перерахунок призначеної пенсії лише на підставі зміни розміру заробітної плати працівника на посаді, яку в минулому обіймав пенсіонер, не є частиною права на соціальний захист, передбаченого статтею 46 Конституції України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ярощука Григорія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII, частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 19 грудня 2018 року № 391-2(ІІ)/2018

 

 

Зі змісту наведених норм законодавства випливає, що конституційна скарга передусім є засобом захисту конституційних прав і свобод людини, порушених унаслідок застосування закону, який суперечить Конституції України.
     Отже, у розумінні приписів пункту 6 частини другої статті 55, частини першої статті 56 Закону України „Про Конституційний Суд України“ належним обґрунтуванням конституційної скарги вважаються наведені в ній аргументи про те, що оспорюваний закон (його окремі положення) суперечить нормам розділу ІІ Конституції України. Така суперечність може проявлятися у випадках, коли оспорюваний закон (його окремі положення) встановлює обмеження змісту чи обсягу конституційних прав і свобод або унеможливлює їх реалізацію.

(абзаци п’ятий, шостий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лекаря Сергія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 1 пункту 11 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII в частині виключення частини четвертої статті 31 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ від 17 січня 2019 року № 9-2(ІІ)/2019

 

Зі змісту положень частини третьої статті 8, частин першої, четвертої статті 55, статті 151-1 Конституції України та пункту 9 статті 7, пункту 6 частини другої статті 55, абзацу першого частини першої статті 56 Закону України „Про Конституційний Суд України“ у їх системному зв’язку вбачається, що конституційна скарга є засобом захисту конституційних прав і свобод людини, порушених унаслідок застосування закону. Тому, розглядаючи конституційні скарги, Конституційний Суд України здійснює перевірку оспорюваного закону України (його окремих положень) на відповідність нормам розділу ІІ „Права, свободи та обов’язки людини і громадянина“ Конституції України.
     Отже, у розумінні приписів пункту 6 частини другої статті 55, абзацу першого частини першої статті 56 Закону України „Про Конституційний Суд України“ належним обґрунтуванням конституційної скарги вважаються аргументи про те, що нормам розділу ІІ Конституції України суперечить оспорюваний закон України (його окремі положення), а не спосіб його застосування судами. Така суперечність може проявлятися у випадках, коли оспорюваний закон України встановлює обмеження змісту чи обсягу конституційних прав і свобод або унеможливлює їх реалізацію.

(абзаци третій, четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Нікітенко Оксани Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення частини першої статті 273 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 30 липня 2019 року № 215-2(ІІ)/2019

 

Оскільки положення статті 129 Конституції України визначають основні засади судочинства, а не встановлюють конкретних прав людини, то вони не можуть бути самостійним аргументом для обґрунтування тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Закону.

(речення друге абзацу п’ятого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "УЗЛІССЯ" щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII від 3 вересня 2019 року № 236-2(І)/2019

 

Оскільки частина третя статті 22 Конституції України визначає гарантії реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина та не передбачає конкретних прав і свобод, то посилання лише на неї не можна вважати обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(речення друге абзацу третього підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кількінової Жанни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 40, пункту 7 частини першої статті 252, пункту 2 частини першої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 24 жовтня 2019 року № 284-2(II)/2019

 

Проте неоднакове застосування судами норм права не може вважатися підтвердженням їх неконституційності. Забезпечення однакового застосування норм права судами є компетенцією Верховного Суду (пункт 6 частини другої статті 36 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII) і не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пінаєва Віталія Валентиновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої, сьомої, восьмої, десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 21 травня 2020 року № 102-3(ІІ)/2020

 

У розумінні приписів пункту 6 частини другої статті 55, частини першої статті 56 Закону України „Про Конституційний Суд України“ належним обґрунтуванням конституційної скарги вважаються наведені в ній аргументи про те, що оспорюваний закон (його окремі положення) суперечить нормам розділу II Конституції України. Така суперечність може проявлятися у випадках, коли оспорюваний закон (його окремі положення) встановлює обмеження змісту чи обсягу конституційних прав і свобод або унеможливлює їх реалізацію.

(абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Круховського Романа Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу шостого частини другої статті 58 Закону України „Про запобігання корупції“ від 28 травня 2020 року № 111-2(І)/2020

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2021 Constitutional Court of Ukraine