Ухвали Конституційного Суду України про відмову, припинення конституційного провадження за Законом № 49

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2021 Constitutional Court of Ukraine